سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 6
سه شنبه 1 آبان ماه 1397
6
آبان 01 سه شنبه 54.80.87.166
نسخه 97.06.04
 
 

متن اطلاعیه :

بدینوسیله باطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند
زمانبندی ثبت نام ترم تابستان 97-96
96-97 زمانبندی ثبت نام ترم تابستان
زمانبندی ثبت نام ترم تابستان 97-96
"مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه"
متن اطلاعیه :

بدینوسیله باطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند
زمانبندی ثبت نام ورودی های سال 96 با آزمون
زمانبندی ثبت نام ورودی های مهر 96 بدون آزمون
پزمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول 96
"مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه"فايل: \msg_page\loginpage4.htm موجود نيست!
فايل: \msg_page\loginpage5.htm موجود نيست!

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.