in

دانشگاه آزاد اسلامی | سيستم اطلاع رساني و ثبت نام
رمز عبور را فراموش کرده ايد؟

پست الکترونيک خود را جهت بازيابي وارد کنيد

  
  

چهارشنبه 12 خرداد ماه 1395 ساعت 08:04:00
نسخه 95.03.03
IP Address: 54.80.75.80
 
دانشگاه آزاد اسلامي

متن اطلاعیه :

بدینوسیله باطلاع کلیه دانشجویان ارجمند می رساند
1- برگزاری امتحانات دروس تخصصی کلیه رشته ها، در محل برگزاری کلاسهای تخصصی همان رشته خواهد بود
2- امتحانات دروس عمومی کلاً در سایت سه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه واقع در ابتدای جاده سلماس خواهد بود
3- برای شرکت در جلسه امتحان به همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است
4- کارت ورود به جلسه امتحان از تاریخ 10/03/95 از طریق وبسایت واحد قابل پرینت خواهد بود
5- تاریخ و محل برگزاری امتحانات و همچنین شماره صندلیها صرفاً در کارت ورود به جلسه امتحان درج خواهد شد
6- بعد از خروج اولین نفر از جلسه امتحان یا گذشت 15 دقیقه از شروع امتحان،ورود دانشجویان تاخیر کرده به جلسه امتحان ممنوع می باشد
7- بعبارت دیگر دانشجو صرفاً اجازه امتحان در جلسه ای را دارد که در کارت ورود به جلسه اش درج شده استدانشجویانی که اسامی آنها در لیست حضور و غیاب وجود ندارد به هیچ عنوان اجازه حضور در جلسه آزمون را ندارند
8- طبق آخرین بخشنامه ابلاغی، حضور و غیاب جلسه امتحانی ، نیم ساعت بعد از شروع جلسه انجام خواهد شد.(در دروس تستی و دروسی که مدت آن کمتر از نیم ساعت است حضور و غیاب ده دقیقه بعد از شروع جلسه انجام خواهد شد) دانشجو می تواند در این بازه جلسه امتحانی را ترک نماید و برای ایشان غیبت ثبت خواهد شد. دانشجویی که در جلسه می ماند موظف است برای اصلاح برگه امتحانی، لیست حضور و غیاب را امضا نماید. دانشجویانی که برگه حضور و غیاب را تحت هر عنوان امضا ننماید بمنزله انصراف از تصحیح برگه و اعلام عدم حضور در جلسه امتحانی(غیبت) است و به هیچ عنوان قابل اصلاح و یا تغییر نخواهد بود
"معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه"
1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.

1- توصیه می شود از مرورگر های مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فایرفاکس) استفاده کنید.
2- رمز عبور خود را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید.
3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سیستم خارج شوید.